Rúm í Dorm
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

2 manna með sameiginlegu baðherbergi
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

2 manna með sér baðherbergi
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

3 manna með sér baði
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

4 manna - 2 rúm og koja með sérbaði
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

4 manna - 4 rúm með sér baðherbergi
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

5 manna - 3 rúm og koja- með sérbaði
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

2 manna með sér inngangi
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In
       
       

5 manna - 3 rúm og tvíbreitt rúm
Standard Rate
Check In
       
       

Non Refundable Rate
Check In
       
       

Check In